Đáng đọc! Xin mọi người hãy đọc nó!!!

Vựa Dưa (─‿‿─)

‪#‎EMERGENCY‬

Nhà bên đó tạm thời đã hủy order nên cảm ơn mọi người ❤

XIN MỌI NGƯỜI SHARE GIÚP DU!!

Mình biết nó có hơi lạc đề xíu nhưng thực sự chuyện này thì mình không chịu được.

Chả là có một bạn nhà nọ, bạn ấy có dịch một truyện Khải Nguyên thành tiếng việt có tên là “Ái Thượng Tầng Lâu” (Tác giả gốc: 英俊的三月搓) , và lại còn định đem in thành truyện để bán. Mà giá cả so với bên ngoài cũng đắt hơn. Bọn mình có hỏi bạn này liệu bạn ấy đã xin được per của tác giả chưa? Và được sự đồng ý của tác giả khi đem in truyện chưa? Thì nhận được hai bức ảnh như này.

Per dịch: http://i.imgur.com/gdX2rZE.png

Tạm dịch: (by dambizidol)
• Xin chào, mình trước kia ở weibo: Khải Nguyên Tieba có hỏi bạn là…

View original post 904 more words